Ege Profil, kar dağıtacak

by burchaber

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”TTK md. 390/4 uyarınca SPK‘nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre, sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/zararından dönem vergi gideri ve geçmiş yıl kar/zararı düşüldükten sonra 287.497.033,90 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı yutarı oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 287.665.924,27 TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi net dağıtılabilir dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 241.788.052,07 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarı oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 241.956.942,44 TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, şirket karından TTK 519. maddesi çerçevesinde 5.639,797,33 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem karının yüzde 25’i olan brüt 60.447.013,02 TL’nin ve net 54.402.311,72 TL’nin dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak karar verilmesi hususlarında genel kurula öneri sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment