Meditera’nın SPK başvurusuna onay

by burchaber

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Yönetim kurulunun 27.12.2021 tarih ve 2021/23 sayılı toplantısında alınan 135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL’den 119.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 16.875.00 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama ve 68.125.000 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılması ile şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye ve payların nev’i ve devri başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvurusu onaylanmıştır. 34.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin 85.000.000 TL artışla 119.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment