Merit Turizm’in kar dağıtımı onaylandı

by burchaber

Merit Turizm Yatırım ve İşletmesi A.Ş’nin kar payı dağıtım kararı onay aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre düzenlenen 2021 yılı finansal tablolarımızda net dönem karımız 3.898.408 TL olup, yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem karımız 3.955.480,96 TL’dir. TMS’ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 3.898.408 TL tutarındaki net dönem karından, 197.774,05 TL tutarında 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 1.402.500,00 TL tutarında ortaklara birinci kar payı olarak nakden dağıtılmasına (28.050.000 TL çıkarılmış sermayenin yüzde 5’i), 2.298.133,95 TL tutarında kalan kardan 229.813,40 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan net 2.068.320,55 TL’nin ortaklara ikinci kar payı olarak nakden dağıtılmasına, 810.347,40 TL tutarında geçmiş yıllar karlarından 73.667,95 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak kalan net 736.679,45 TL tutarında ortaklara nakden dağıtılmasına, 4.207.500,00 TL tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,15 TL) tespit edilmesine, temettü bedellerinin 6 Haziran 2022 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına, yönetim kurulumuzun işbu kar payı dağıtımı önerisi genel kurulumuz onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL’lik kabul oyları neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.”
 

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment